Våra tjänster 

Vi erbjuder professionella ventilationsinstallationer för alla sorters verksamheter och behov.
- Både till Privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag m.m

Alla är välkommna! 
 

Bostadsventilation

FTX-Ventilation
FTX
Står för F= Frånluft T=Tilluft X=Värmeväxlare
Med FTX-Ventilation så har man ett kontinuerligt flöde med mekanisk till och frånluft luft i huset, och ventilerar varje rum kontrollerat.
Med roterande värmeväxlare som sitter i dom flesta aggregaten idag så återvinns värmen i frånluften till den inkommande tilluften med ca 80-90% verkningsgrad. 
Om man ersätter ett ventilationssystem utan värmeåtervinning (Frånluftssystem)  med ett FTX-Ventilation så kan man sänka sina uppvärmningskostnader med ca 5000-7000 kW/ år i en normalstor villa. 


För en lyckad FTX-installation så krävs det att kanalsystemet dimensioneras korrekt för husets volym och antalet boende i huset, och även för att få en komfortabel ljudnivå på systemet.


Vi vet vad som krävs för att uppnå en tyst och välfungerande ventilation för er bostad, och kan garantera att vi levererar den bästa kvalitén både när det gäller materialval och montage!


Frånluftsventilation med friskluftsventiler 

 • Aggregatet placeras  på Vind, i ett Förråd,
  Garage, eller annat lämpligt utrymme. 
 • Friskluftsintag och avluft sker antingen via tak, husgavel från vind, eller yttervägg tillexempel. 
 • Kanalsystemet förläggs oftast på vindsutrymmen och vi försöker alltid hitta dom bästa lösningarna för att dölja kanalerna i bästa mån. Det är ett fantastiskt bra tillfälle att installera FTX i samband med renovering eller nyproduktion av fastigheter, eftersom möjligheterna att förlägga kanaler i tillexempel väggar och bjälklag är bättre. 
 • Ljuddämpare monteras i anslutning till aggregatet samt inför samtliga sovrum, och kan självklart monteras till andra rum om det krävs också. 
 • Vid montage av kanaler i kalla utrymmen så värmeisoleras kanalerna för bästa värmeåtervinning. 
 • Vid färdigt montage så injusteras luftflödet i varje rum för att skapa en lagom balans mellan tilluft och frånluft, och för att uppnå rätt luftomsättning i huset och dom boende. 

 • Aggregatet styrs enkelt via en touch-display som monteras på lämplig plats i hushållet. 
 • Ventilationssystemet är enkelt att underhålla. Filterbyte görs 1-2 gånger per år beroende på omständigheter, och kanalsystemet rengörs ungefär vart femte år. 


Många husägare önskar en fungerande ventilationslösning utan allt för stora ingrepp på huset.

Då är frånluftsventilation med friskluftsventiler en lösning.
Detta går ut på att man har en frånluftsfläkt med kanaler som ansluter till WC, Badrum, Tvättstuga och eventuellt någon extra frånluftsventil som sitter sitter centralt i huset. 
Friskluftsventiler för tilluft monteras en i vardera sovrum, och 1-2st i vardagsrum eller större vistelserum. 
Vi utför håltagning i alla sorters byggmaterial för installation av friskluftsventiler. 
Ett hus som har självdragsventilation kan med fördel kompletteras med fläkt som omvandlar dom gamla evakueringskanalerna till frånluftskanaler. 

 • Frånluftsfläkt som tar ut luft från WC, Badrum, Tvättstuga, kök, m.m
 • Friskluftsventiler som förser huset med tilluft
 • Ingen återvinning av värme, men en fungerande ventilation som huset och dom boende mår bra av

Ventilationsmontage

Vi erbjuder professionellt montage av alllt inom ventilation för alla typer av verksamheter.

Snyggt och prydligt, med yrskesstolthet i fokus. 

Injustering av luftflöden

Vi erbjuder injustering av luftflöden för att uppnå bästa prestanda av er ventilationsanläggning.
En bra injusterad anläggning medför bättre inomhusklimat och lägre driftskostnader. 

Rengöring av kanalsystem

Smuts samlas i kanalsystemet , och med tiden sätts kanalerna och ventilerna igen och orsakar nedsatt funktion på ventilationsanläggningen.

Därför är det viktigt att med jämna mellanrum rensa kanalerna från smuts för att uppprätthålla ett bra inomhusklimat. 

Service 

Vi utför service av ventilationsanläggningar med allt vad det innebär. 
Tex
Lagerbyte fläktar, värmeväxlare
Filterbyte
Remmar, remskivor
Ombyggnad av Aggregat/Fläktar

Översyn
Funktionstest m.m 

Teknisk isolering av ventilationskanaler

Vi utför isolering av ventilationskanaler för alla typer av krav/behov

Radonsanering

Förhöjda radonvärden är ett vanligt förekommande problem i bostäder runtom i landet. 
Radon kan komma från marken och från byggmaterialet i huset. 
Det första steget är att ta reda på källan till radonet, och utefter det installera den rätta ventilationslösningen.